អ្វីទៅជាស្ថាបត្យកម្មបែបទំនើប Modern Architecture

architecture អ្វីទៅជាស្ថាបត្យកម្មបែបទំនើប Modern Architecture អ្វីទៅជាស្ថាបត្យកម្មបែបទំនើប Modern Architecture ស្ថាបត្យកម្មបែបទំនើប ចេញរូបរាងឡើងតាំងពីចុងសតវត្សទី១៩មកម្លេះ វាជាគំនិតរៀបចំស្ថាបត្យកម្មថ្មីដែលការរចនាផ្តោតសំខាន់ទៅលើការរៀបចំមុខងារ ជាជាងផ្តោតលើក្បាច់រចនានិងសោភណ្ឌភាព។ស្ថាបត្យករសំខាន់ៗដែលបានជួយត្រួសត្រាយផ្លូវទៅរកស្ថាបត្យកម្មទំនើបកាន់តែច្បាស់មានដូចជាលោក Frank Lloyd Wright, Staatliches Bauhaus, Mies Van der Rohe និង លោក Le Corbusier។ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៣០…